Melioracje

Od wielu lat rozwijamy swoją działalność w branży melioracyjnej. Posiadamy doskonale przygotowaną kadrę pracowników z wieloletnim doświadczeniem i z wymaganymi uprawnieniami, niezbędny specjalistyczny sprzęt i urządzenia. Roboty wykonywane przez naszą firmę od samego początku jej istnienia uzyskiwały wysoką akceptację jakościową pod względem technicznym, technologicznym i organizacyjnym.

Pełen wykaz robót:
  • budowa zbiorników wodnych
  • konserwacja urządzeń melioracyjnych
  • wykaszanie i hakowanie roślinności dennej wraz z wydobyciem
  • utrzymanie zieleni (wykaszanie traw kosiarkami bijakowymi)
Wykonujemy również:
  • prace kanalizacyjne
  • prace wodociągowe
  • odwodnienia placów, parkingów itp.