Roboty drogowe
Od roku 1999 specjalizujemy się w branży drogowej. Zajmujemy się budową i modernizacją odwodnień drogowych. Długoletnie doświadczenie zebrane podczas działalności firmy procentuje dziś udanymi i pewnymi kontaktami, które można dostrzec na terenie całego województwa łódzkiego. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że roboty drogowe wymagają zastosowania specjalistycznego sprzętu, umożliwiającego sprawną i precyzyjną realizację zadań. Szeroko rozbudowana baza maszynowa oraz wysoce wykwalifikowana kadra pracowników sprawia, że wszystkie roboty wykonujemy fachowo rzetelnie i terminowo. Zastosowane materiały posiadają certyfikaty i atesty. Jesteśmy w stanie sprostać praktycznie każdemu zadaniu.

 


Wykonujemy także inne prace drogowe jak np:

 • roboty ziemne
 • przygotowanie terenu pod budowę
 • ścinka i profilowanie poboczy dróg
 • modernizacja rowów oraz przepustów drogowych
 • kompleksowa budowa dróg z kruszyw tłuczniowych
 • stabilizacja cementowa wykonywana na miejscu budowy
 • zimowe utrzymanie dróg i placów
 • wykaszanie poboczy i rowów przydrożnych oraz placów kosiarkami
  bijakowymi
 • wycinka zakrzaczeń przydrożnych wraz z karczowaniem

Efekt uzyskany przy użyciu mulczera do krzaków